Навчальні програми для інтерактивного наповнення уроків
Перелік навчальної літератури,

рекомендованої Міністерством освіти і науки України

для використання у закладах освіти

Автор

Назва

Підстава

1.

Дорожко І.І., Туріщева Л.В.

Методичні рекомендації для психологів і вчителів початкової школи «Азбука творчості»

Лист ІМЗО

від 31.07.2017

№ 21.1/12-Г-475

2.

Кудря О.П.

Навчальний посібник «Гімнастика для мозку»

Лист ІМЗО

від 04.07.2017

№ 21.1/12-Г-320

3

Авер’янова А.М., Авер’янов В.П

Програма «Ментальний тренажер»

Лист ІМЗО

від 31.01.2018

№ 22.1/12-Г-66

4.

Киричук В.О.

Комп’ютерна програма діагностично-проектувального комплексу – сервіс «Універсал-онлайн»

Лист ІМЗО

від 28.12.2017

№ 21.1/10-2958

5.

Смотрін В.О., Киричук В.О.

Комп’ютерні програми:

«Персонал 9.27», «Універсал 3.44»

Лист ІМЗО

від 04.06.2018

№ 21.1/10-1766

6.

Черниш О.С.

Програма «Розвиток творчої обдарованості учнів сучасної школи шляхом формування навичок емоційно-вольової саморегуляції»

Лист ІМЗО

від 15.06.2018

№ 22.1/12-Г-363

7

Найдьонова Л.А.,

Череповська Н.І., Вознесенська О.Л., Чаплінська Ю.С., Бондаренко Н.Л., Дятел Н.Л.,

Обухова Н.О.

Програма медіаосвітнього курсу за вибором для учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти «МЕДІАКУЛЬТУРА»

Лист ІМЗО

від 04.06.2018

№ 22.1/10-1767

8.

Кравець С.Г,

Романкова Л.М.

Програма з позашкільної освіти дослідно-експериментального напряму «Психологія»

Лист ІМЗО

від 02.10.2018

№ 22.1/12-Г-928

9.

Руденко Т.М,

Каплуненко Я.Ю,

Вертинська О.,

Романцова Т.

Програма «Комп’ютеризований профорієнтаційний комплекс тестування «ПРОФОРІЄНТАТОР UA»

Лист ІМЗО

від 02.10.2018

№ 22.1/12-Г-930

10.

Воропай О.В.,

Деркач Т.Л., Саприкіна М.А.

Курс занять «БЕСІДИ ПРО КАР’ЄРУ»

Лист ІМЗО

від 19.10.2018

№ 22.1/12-Г-963

11.

Романовська Д.Д., Зузак О.В.

Навчальна програма спецкурсу «Соціально-психологічна профілактика та подолання булінгу, мобінгу в освітньому середовищі»

Лист ІМЗО

від 27.02.2019

№ 22.1/12-Г-59

12.

Романовська Д.Д., Твардовська О.І.

Навчальна програма спецкурсу «Психологічний супровід підготовки учнів до ЗНО»

Лист ІМЗО

від 27.02.2019

№ 22.1/12-Г-53

13.

Романовська Д.Д.

Навчальна програма спецкурсу «Соціально-психологічна профілактика суїцидальних тенденцій підлітків та молоді»

Лист ІМЗО

від 27.02.2019

№ 22.1/12-Г-60

14.

Романовська Д.Д.

Програма факультативного курсу «Основи психологічної культури особистості»

Лист ІМЗО

від 27.02.2019

№ 22.1/12-Г-61

15.

Богданов С.О,

Залеська О.М.

Методичний посібник «Психосоціальна підтримка в кризовій ситуації»

Лист ІМЗО

від 27.02.2019

№ 22.1/12-Г-62

16.

Коваль Р.Г,

Горова А.О, Нікітчук А. та інші

Посібник «Шкільна служба розв’язання конфліктів: досвід упровадження»

Лист ІМЗО

від 01.02.2019

№ 22.1/12-Г-24

17.

Найдьонова Л.А.

Методичні рекомендації «Діагностика булінгу і кібербулінгу»

Лист ІМЗО

від 12.03.2019

№ 22.1/12-Г-114

18.

Авторський колектив:

Тілікіна Н.Г,

Найдьонова Л.А.,

Коваль Є.Р.

Савицька О.О.та ін.

Онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу (цькування) в закладах освіти»

Лист ІМЗО

від 12.03.2019

№ 22.1/12-Г-115

19.

Падучак О.І,

Літус І.В, Мінаєва К.В,

Новікова В.

Програма тренінгів з дитячої безпеки «Безпечний світ»

Лист ІМЗО

від 12.03.2019

№ 22.1/12-Г-116

20.

Головко В. А.,

Коршун Ю. А.

Програма літня профілактична школа «Час обирати»

Лист ІМЗО

від 15.05.2019

№ 22.1/12-Г-264

21.

Грабчак Н.М.

Програма «Стрес як ресурс»

Лист ІМЗО

від 15.05.2019

№ 22.1/12-Г-263

22.

Садова І.В.

Програма «Психологічний театр як інтерактивний метод профілактики відхилень в особистісному розвитку та поведінці учнів»

Лист ІМЗО

від 15.05.2019

№ 22.1/12-Г-262

23.

Олексин О.І.

Програма «Безпечна поведінка підлітків в Інтернеті»

Лист ІМЗО

від 15.05.2019

№ 22.1/12-Г-259

24.

Константинова Л.М.

Програма профілактичних занять для учнів молодшого шкільного віку «Жити в злагоді з собою та іншими»

Лист ІМЗО

від 15.05.2019

№ 22.1/12-Г-261

25.

Міщенко Н. М.

Профілактична програма «Ми та конфлікт»

Лист ІМЗО

від 15.05.2019

№ 22.1/12-Г-260

26.

Флярковська О.В.

Програма тренінгу для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів щодо користування психодіагностичними методиками WISC-IV, Leiter-3,Conners-3, PEP-3 та CASD

Лист ІМЗО

від 15.05.2019

№ 22.1/12-Г-265

27.

Сидоренко Н.О.

Програма корекційно-розвивальних занять «Психологічні перлинки для кожної дитинки»

Лист ІМЗО

від 26.07.2019

№ 22.1/12-Г-764

28.

Сидоренко Н. О., Кльоц Л. А.

Програма корекційно-розвивальних занять «Лісова абетка»

Лист ІМЗО

від 26.07.2019

№ 22.1/12-Г-763

29.

Штригаль Д.В., Луценко О.Л., Міхановська Н.Г., Куратченко І.Є.

Методичний посібник «Психодіагностичний комплекс для оцінки наслідків домашнього насильства у дітей»

Лист ІМЗО

від 26.07.2019

№ 22.1/12-Г-762

30.

Новікова Л. С.

Профілактична програма «Вчимося жити у сучасному світі»

Лист ІМЗО

від 26.07.2019

№ 22.1/12-Г-761

31.

Брагінець Ю.С.

Профілактична програма «Соціальна зрілість учнів запорука успішного майбутнього»

Лист ІМЗО

від 16.09.2019

№ 22.1/12-Г-948

32.

Євстаф’єва І. Г.

Програма «Основи самовизначення особистості»

Лист ІМЗО

від 16.09.2019

№ 22.1/12-Г-949

33.

Мельникова О.Л.

Програма «Скринька чеснот»

Лист ІМЗО

від 26.07.2019

№ 22.1/12-Г-760

34.

Романовська Д.Д., Мінтянська Р.І.

Посібник «Технології психологічного забезпечення освітнього процесу в інклюзивній школі»

Лист ІМЗО

від 26.07.2019

№ 22.1/12-Г-765

35.

Романовська Д.Д., Бобик С.М.

Програма факультативного курсу «Мандруючи до зрілості» для учнів 8-9 класів

Лист ІМЗО

від 26.07.2019

№ 22.1/12-Г-766

36.

Романовська Д.Д., Зузак О.В.

Програма факультативного курсу «Основи психології та педагогіки» для учнів 10-11 класів

Лист ІМЗО

від 26.07.2019

№ 22.1/12-Г-767

37.

Лозова К.С.

Програма факультативного курсу «Знай та розвивайся»

Лист ІМЗО

від 16.09.2019

№ 22.1/12-Г-952

38.

Майданик Л.Ю.

Програма курсів за вибором «Психологія життєвого успіху» для учнів 10 класів.

Лист ІМЗО

від 66.09.2019

№ 22.1/12-Г-950

39.

Майданик Л.Ю.

Програма курсів за вибором «Психологія сімейних відносин» для учнів 11 класів.

Лист ІМЗО

від 16.09.2019

№ 22.1/12-Г-951

40.

Дмитренко С.О., Щур І.В.

Програма факультативного курсу «Психологічна абетка» для здобувачів освіти 1 класів.

Лист ІМЗО

від 16.09.2019

№ 22.1/12-Г-947

41.

Укладач

Киян О.С.

Комп’ютерна програма «Діагностика характеристики уваги МОХО»

Лист ІМЗО

від 01.08.2019

№ 22.1/12-Г-822

42.

Черниш О.С.

Програма Розвиток емоційного інтелекту особистості шляхом використання проективно-емітаційних технологій»

Лист ІМЗО

від 08.11.2019

№ 22.1/12-Г-1049

43.

Турій Т.П.

Методична розробка Психічне здоров’я особистості – запорука успішної соціалізації»

Лист ІМЗО

від 08.11.2019

№ 22.1/12-Г-1050

44.

Кудря О.П.

Посібник «Слухняні рученята»

Лист ІМЗО

від 08.11.2019

№ 22.1/12-Г-1048

45.

Укладачі: Андрєєнкова В.Л., Байдик В.В.,

Войцях Т.В., Калашник О.А., Левченко К.Б.

Програма «Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти»

Лист ІМЗО

від 17.12.2019

№ 22.1/12-Г-1171

46.

Авторський колектив: Москальова А.С., Чезлова Я.Я., Голубєва О.В., Кустош М.О.

Програма для дітей дошкільного віку з синдромом Дауна «Діти Сонця»

Лист ІМЗО

від 17.12.2019

№ 22.1/12-Г-1172Друзі, презентуємо вам заключний з чотирьох посібників в сфері природничих наук і перший посібник, який дозволить інтегрувати медіаграмотність у заняття з фізики. Дякуємо Ela Yakubouskaya, медіапедагогу з Білорусі, яка уможливила це видання та Андрію Григор'єву, українському фізику, який виступив науковим редактором. З білоруської перекладала Оксана ВолошенюкПосібник доступний за посиланням: http://medialiteracy.org.ua/mediagramotnist-na-zanyattyah-z-fizyky-yakubovska-ela/..«Медіаграмотність на заняттях з фізики», Якубовська Ела – Медіаосвіта і медіаграмотністьMEDIALITERACY.ORG.UA«Медіаграмотність на заняттях з фізики», Якубовська Ела – Медіаосвіта і медіаграмотністьПортал з медіаосвіти і медіаграмотності для викладачів, вчителів та медіакористувачів


wym-1599464134262

Лайфхаки для вчителя. Як швидко скачати відео з Youtube? Як зробити QR код. Як прибрати фон на фото

Україна от А до Я. Відео до Незалежності України 2020. Перший урок. Презентація для вчителя

Перший урок

Збірник календарно-тематичних планувань на 2020-2021 н.р.
5 правил креативного вчителя
Математика у стилі StartUp: нестандартні завдання

Приклади завдань, що допомагають розвивати необхідні учням навички на уроках математики.
Шукаєте цікаві прийоми як урізноманітнити уроки? Спробуйте скрайбінг! Його можна використати на будь-якому уроці!
Мобільні додатки з математики, геометрії та алгебри.

Математика – один із найважливіших і найважчих предметів у школі. Однак, він може бути простим і веселим, а все завдяки тематичним мобільним додаткам. Діти зможуть покращити свої математичні навички, використовуючи ці ресурси як альбоми для креслень, задачники та навіть персональних консультантів.

Ми пропонуємо огляд програм для різних вікових категорій, що розвинуть математичні здібності школярів та стануть в нагоді учителю.Взяли за мету навчити дітей критично мислити? Ми допоможемо у цьому. Корисні поради для вчителів усіх предметів та класів!

https://naurok.com.ua/post/9-praktichnih-porad-yak-navchiti-ditey-kritichno-misliti?fbclid=IwAR0wmV9dwlpb8LLhQk7F_P7eNIovDXVsl5BZt_aiVXL9T10FY0eufeswAJY
Інтернет на користь: зрозуміла та захоплююча хімія

https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-zrozumila-ta-zahoplyuyucha-himiya?fbclid=IwAR3QLVznFI0gV-wezcgf0mgKKgJkmbM1Pu-5NJEmzOmb0mG3hXX3GawwIUU

Добірка кращих онлайн-ресурсів, які допоможуть зробити курс хімії більш наочним і зрозумілим, а також мотивуювати учнів вивчати предмет поза межами шкільної програми.

Прості прийоми роботи учителя з дітьми із девіантною поведінкою
Чому малюкам подобаються дивні мультики і чи вони корисні?

Інструкція з використання YouTube для вчителів

На сьогоднішній день YouTube — це дійсно популярний відеохостинг, що вже давно вийшов за межі простого розважального ресурсу, є платформою самоосвіти для багатьох учнів та студентів. Дедалі більше педагогів, які прагнуть ділитися новою та цікавою інформацією зі своїми учнями, починають використовувати YouTube у своїй педагогічній практиці. За допомогою YouTube ви зможете додати до своїх уроків інтерактивності, привернути увагу учнів до навчального предмета та зацікавити їх нестандартною формою роботи на уроці. Наприклад, як домашнє завдання можна запропонувати учням знайти ролики з певної теми та обрати саме ті, що найбільш повно її відображають. Також YouTube буде корисним для зберігання відеозаписів уроків, аби в подальшому учні могли повторно переглянути пояснення нового матеріалу.

Читайте за посиланням: http://osnova.com.ua/news/1713wym-1576834724664


Декілька цікавих книг, які «прокачають» професійні навички вчителя.

Рецепт затишного вечора: заваріть чашку ароматного чаю, візьміть теплу ковдру та закутайтесь у неї, посадіть поруч котика (не обов'язково, але не завадить). Останній штрих – оберіть цікаву книгу та насолоджуйтеся читанням.Відео уроки з історії України для всіх класів

wym-1574151313108wym-1574149033459

https://vseosvita.ua/news/vidpovidi-na-zapytannia-pro-pidvyshchennia-kvalifikatsii-pedahohiv-5137.html?rl=723&fbclid=IwAR1xW5nJ9dtQKCp8rl8-jl3cTWVKBp3865-MefJiNVB3psUOnxT46p5O2KA


Рекомендація до написання роботи в ман

Результат пошуку зображень за запитом "картинки про навчання в школі"

Секрети успішної взаємодії учителя та учнів у позаурочний часЯк не треба діяти, якщо ви не хочете, щоб булінг у школі став звичним явищем.

/Files/images/bbloteka/Булінг і буліт.jpgТоп-5 правил спілкування зі «складними» батьками учнів

https://vseosvita.ua/news/top-5-pravyl-spilkuvannia-zi-skladnymy-batkamy-uchniv-4437.html?fbclid=IwAR1WiTd5GbuN-pXdwKBBi6lBVFcZrbAMeQ-HOeB8-MFyK1F5eTORYIktVAYНАКАЗ МОН УКРАЇНИ ВІД 27.08.2019 № 1154 “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ДРУГОГО КЛАСУ”

http://www.ukr.life/uk/osvita/nakaz-mon-ukrayini-vid-27-08-2019-1154-pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendatsij-shhodo-otsinyuvannya-navchalnih-dosyagnen-uchniv-drugogo-klasu/?fbclid=IwAR3WtKNj1EXbDunsyRVqXc3nr8IS9LDbDF8VNTH7jGkZ5tKJh-0edQrgK9gЦьогоріч до Дня Європи, 15 травня, усі українські школи зможуть взяти участь у відкритому онлайн-уроці “Європа починається з тебе”. Учням розповідатимуть про те, як впровадження європейських цінностей та стандартів впливає на якість життя в Україні.

Урок розпочнеться о 09:25, а проводитиме його відомий тележурналіст Майкл Щур.

Трансляція буде доступна за цим посиланням: https://sites.google.com/view/online-urok

Зміст уроку розрахований на учнів 8-11 класів, однак долучитися до нього може кожен охочий. Школярі мають змогу заздалегідь поставити запитання Майклу Щуру через реєстраційну форму: https://bit.ly/2V8VP5I або надіславши лист на скриньку: values.ukraine@gmail.com

Найактивніших учнів і шкіл нагородять тематичними призами та подарунками від організаторів заходу – МОН, Мінінформполітики, Офісу Віце-прем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, проекту ЄС «Association4U» та Google Україна.

Відеозапис події буде доступним на сайті уроку.
Інституційний аудит шкіл: запитання і відповіді

Набув чинності Порядок проведення інституційного аудиту закладів середньої освіти, що фактично запускає принципово новий підхід до оцінювання якості освітньої діяльності у школах України.

Про те, що таке інституційний аудит шкіл та чого від нього очікувати, роз'яснюють у Державній службі якості освіти.

wym-1556869724181З оглядом цікавих новинок провідних педагогічних видавництв України ви можете познайомитися у вкладеній презентаціїЩодо впровадження нового інтегрованого курсу з громадянської освіти для учнів закладів загальної середньої освіти.

/Files/images/bbloteka/Рисунок1.png


Памятка от невролога для учителей и родителей детей с СДВГ

По статистике 5% детей страдают синдромом дефицита внимания с гиперактивностью и вполне возможно, что в вашем классе есть такой ребенок. По мнению невролога Ирины Преображенской, соблюдение определенных правил позволит учителю держать ситуацию под контролем и сделать так, чтобы ни учебный процесс, ни дети, ни учитель не страдали от того, что ребенок с СДВГ своей гипеарктивностью компенсирует дефицит внимания. Тут также приведены рекомендации для родителей гиперактивных деток.

wym-1548142686532Корисні сайти для вчителів

Ідея в тому, щоб зібрати в одному місці посилання на найкорисніші для вчителів предметні сайти.

У кожного вчителя в закладках броузера містяться посилання на кілька сайтів, на які вони заходять майже щодня.
Прошу вчителів поділитися з колегами такими посиланнями.

Для кожного предмету створено свою сторінку (дивіться нижче), для накопичення таких посилань.

Для поповнення списків залишайте новий коментар з посиланнями на сайти у відповідній категорії, бажано з коротким описом, чим корисний ресурс.

Пов'язані матеріали:

Корисні сайти для вчителя

Міністерство освіти і науки України

Освіта Харкова

Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради

Educational Era. Створюємо освітні онлайн-проекти

Український освітній проект, що створює повноцінні онлайн-курси та супроводжувальні матеріали широкого профілю. Наша мета — зробити освіту в країні доступною та якісною на зразок західних найкращих освітніх ініціатив.

Творча майстерня вчителя

З метою популяризації, відкритості та широкого впровадження кращого педагогічного досвіду учителів м.Вінниці створена системаhttp://dorobok.edu.vn.ua

ІТ-книга. Традиційні та електронні підручники з інформаційних технологій

Вчитель вчителю, учням та батькам

Початкова школа. Вчитель - вчителю. Вчитель - учню. Вчитель - батькам. Поради шкільного психолога. Цей сайт створено для співпраці вчителів та допомоги учням та їх батькам. Поурочні, календарні, тематичні плани, розробки уроків, виховних заходів, статті освітньої тематики.

Освітній навігатор

Сайт створений Рівненською обласною універсальною науковою бібліотекою, Рівненської обласної бібліотекою для юнацтва, Рівненською обласною дитячою бібліотекою. Мета – формування інформаційно-освітнього середовища на допомогу педагогам, учням і батькам.

Освіта.ua

Навчальні програми

Uroki.net. Все для вчителя

На сторінках цього сайту Ви знайдете наступну інформацію: поурочне та тематичне планування, відкриті уроки, сценарії шкільних свят, класні години, методичні розробки, конспекти уроків, презентації, підручники, лабораторні, контрольні роботи і безліч інших матеріалів для вчителів інформатики, математики, хімії та біології , фізики та астрономії, географії, ОБЖ, російської мови та літератури, історії, трудового навчання, початкових класів, української мови і літератури, а також матеріали для педагогів-організаторів, шкільні х психологів, завучів, класних керівників і директорів шкіл, ліцеїв, гімназій!

Форум директорів шкіл України

Сайт створений для спілкування керівників середніх загальноосвітніх навчальних закладів та обміну практичною інформацією, що стосується адміністративної роботи у школі. Інформація сайту може бути корисною для всіх, хто цікавиться освітою.

Вчителям-предметникам

Фізика

Сайт для вчителів фізики

Географія

Географія. Все, що треба знати

Офіційний сайт вчителів географії та економіки міста Тернополя

Математика

Інноваційна математика

Сайт вчителя математики Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Миколаївської області Пачкової Анастасії Олександрівни

Хімія

Сайт вчителів хімії м. Київа

Даний сайт створено для вчителів міста Києва. Ми плануємо розміщувати на ньому інформацію, яка допоможе вчителям у викладанні хімії.

Біологія

Український біологічний сайт

Учителю біології та екології

На цій сторінці ви побачите деякі презентації з досвіду роботи вчителів біології області. Пропонуємо вчителям біології області розміщувати свої цікаві матеріали з цієї теми.

Вчителям української мови та літератури

Розробки уроків, сценарії, поурочні плани тощо

Англійська мова

LearnEnglish вебсайт для дітей


Вчителю початкових класів

Еd-Еra – EdEra Books Сервіс інтерактивної освітньої літератури

Оновлені програми для початкової школи. Поради експертів, додаткові навчальні матеріали. Відеозвернення письменників, внесених в програму літературного читання. Вільний доступ до всіх матеріалів. Вчителям, учням, батькам

Портал вчителів початкових класів "Урок"

Країна знань. Блог вчителів початкових класів НВО №6 м. Кропивницький.

Учу дома. Навчаю дома
Блог про сімейне і домашнє навчання дітей

Вихователю дошкільних закладів

Сайт для вихователів

Сайт для вихователів дитячих садків «Vihovateli.com.ua»!

Безкоштовні авторські відеоуроки для 4-11 класів на youtube-каналі "Топ Школа"

4 клас. Математика https://www.youtube.com/watch…
5 клас. Математика https://www.youtube.com/watch…
6 клас. Математика https://www.youtube.com/watch…
7 клас. Алгебра https://www.youtube.com/watch…
7 клас. Геометрія https://www.youtube.com/watch…
7 клас. Фізика https://www.youtube.com/watch…
8 клас. Алгебра https://www.youtube.com/watch…
8 клас. Геометрія https://www.youtube.com/watch…
8 клас. Фізика https://www.youtube.com/watch…
8 клас. Хімія https://www.youtube.com/watch…
9 клас. Алгебра https://www.youtube.com/watch…
9 клас. Геометрія https://www.youtube.com/watch…
10 клас. Алгебра https://www.youtube.com/watch…
10 клас. Геометрія https://www.youtube.com/watch…
11 клас. Алгебра https://www.youtube.com/watch…
11 клас. Геометрія https://www.youtube.com/watch…

Для тих, хто не бажає пропустити нові відеоуроки є спільноти у:
- Viber https://invite.viber.com/…
- Telegram https://t.me/top_shkola
- WhatsApp https://chat.whatsapp.com/5xgfWVyJ5SiKrKKJ4Waf6H
Долучайтесь самі і друзів долучайте, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків!16 днів проти насильства

Рекомендації для педагогічних працівників

Оскільки діти, які зазнали насильства рідко самостійно звертаються по допомогу, а факт насильства стає очевидним, коли постраждалі потрапляють до лікарні або вчиняють правопорушення, то поведінка та стан дітей має бути постійним об’єктом уваги, а часом і сигналом тривоги для фахівців. саме педагогічні працівники можуть тривалий період спостерігати за поведінкою дитини, її взаєминами з дорослими, однолітками, старшими та молодшими за віком дітьми, отримуючи презентабельну інформацію про залученість підопічних до актів насильства.

Для педагогічних працівників своєрідними «завітами» мають стати настанови:

1.Уважно вислуховувати дитину.

2.Звірятися з дитиною, чи розуміє дорослий сенс використовуваних дитиною слів, і навпаки.

3.Обговорювати права дитини.

4.Аналізувати на прикладах, що таке «добрі» і «погані» дотики, хто може до неї доторкатися і кому не варто цього дозволяти; кого дитина має право торкатись сама.

5.Пояснювати дитині, що «нехороші» дотики можуть виходити від близьких людей.

6.Навчати дитину говорити «ні» при спробах «нехороших» дотиків.

7.Пояснювати дитині необхідність розповідати дорослим про будь-яких інциденти, які її бентежать і викликають незручність. Переконати в тому, що її ніхто ні в чому не буде звинувачувати.

8.Забезпечення гарного нагляду за дітьми;

9.Ефективні наслідки для тих, хто знущається;

10.Добрі канали спілкування між вчителями та батьками;

11.Надання дітям можливості розвивати хороші навики міжособистісного спілкування;

12.Створення такої соціальної атмосфери підтримки та позитивного ставлення до всіх, у якій агресивність та знущання неприйнятні для більшості.

13.Надання дітям можливості розвивати хороші навики міжособистісного спілкування;

14.Залучати учнів до просвітницько-профілактичних заходів, які базуються:

 на розвитку культури миролюбного і конструктивного вирішення конфліктів;

 співпраці (школярі вчаться навичкам конструктивної взаємодії і побудови довірливих стосунків між собою);

 толерантності (школярі вчаться сприймати і поважати різницю між людьми як наслідок відмінностей у цінностях та поняттях);

 навичках позитивного емоційного прояву себе (школярі навчаються самоконтролю і неагресивному висловленню своїх відчуттів);

 навичках миролюбного налагодження конфліктів (школярі навчаються навичкам вирішення суперечок із врахуванням взаємного інтересу сторін і збереженням дружніх стосунків).

16. Проводити просвітницькі заходи з батьками під час яких розкривати питання психологічного впливу насильства на формування особистості дитини, відповідальності батьків за порушення та ігнорування правами дітей

ОЗНАКИ НАСИЛЬСТВА

Фізичне насильство:

– зміщення суглобів (вивихи), переломи кісток, гематоми, подряпини, садна;

– синці на тих частинах тіла, на яких вони не повинні з’являтися, коли дитина грається (наприклад, на щоках, очах, губах, вухах, сідницях, передпліччях, стегнах, кінчиках пальців тощо);

– рвані рани і переломи в області обличчя, травматична втрата зубів;

– ретинальні крововиливи (у сітківку), відшарування сітківки і переломи орбіти;

– забиті місця на тілі, голові або сідницях, які мають виразні контури предмета (наприклад, пряжки ременя, лозини);

– рани і синці у різних фазах загоєння та/або у різних частинах тіла (наприклад, на спині та грудях одночасно) або незрозумілого походження;

– сліди від укусів людиною;

– незвичні опіки (цигаркою або гарячим посудом).

Сексуальне насильство:

– знання термінології та жаргону, зазвичай не властивих дітям відповідного віку;

– висипи та/або кровотечі в області паху, геніталій;

– захворювання, що передаються статевим шляхом;

– ознаки вагінального або анального проникнення стороннього предмета;

– дитяча або підліткова проституція;

– вагітність;

– вчинення сексуальних злочинів;

– сексуальні домагання до дітей, підлітків, дорослих;

– нерозбірлива та/або активна сексуальна поведінка;

– уникнення контактів із ровесниками;

– відсутність догляду за собою;

– синдром „брудного тіла”: постійне настирливе перебування у ванній, під душем;

– боязнь чоловіків;

– боязнь конкретних людей;

– запобіжні заходи, щоб важче було знімати одяг;

– синці на внутрішній стороні стегон, на грудях і сідницях;

– людські укуси;

Психологічне насильство:

– замкнутість;

– страх, або навпаки, демонстрація повної відсутності страху, ризикована, зухвала поведінка;

– неврівноважена поведінка;

– агресивність, напади люті, схильність до руйнації, нищення та насильства;

– уповільнене мовлення, нездатність до навчання, відсутність знань, відомих дітям відповідного віку (наприклад, невміння читати, писати та рахувати);

– надто висока зрілість та відповідальність порівняно з дітьми цього віку („маленький дорослий”);

– уникання однолітків, бажання спілкуватися та гратися зі значно молодшими дітьми;

– занижена самооцінка;

– тривожність;

– почуття провини;

– швидка стомлюваність, знижена спроможність до концентрації уваги;

– демонстрація страху перед появою батьків та/або необхідністю йти додому; небажання йти додому;

– схильність до “мандрів”, бродяжництва;

– страх перед фізичним контактом;

– депресивні розлади;

– спроби самогубства або самопошкодження;

– вживання алкоголю, наркотиків, токсичних речовин;

– наявність стресопохідних розладів психіки, психосоматичних хвороб;

– насильство по відношенню до слабших: тварин чи інших живих істот.

Економічне насильство, занедбання дитини:

– дитина постійно голодує через нестачу їжі;

– дитина надмірно набирає вагу через неправильне харчування;

– дитина завжди запізнюється до школи;

– дитина завжди пропускає школу;

– дитина носить брудний одяг;

– дитина одягнена не за погодою, не по сезону;

– дитина виглядає втомленою і хворою;

– дитина виглядає занедбаною;

– у дитини неліковані зуби;

– нестача необхідного медичного лікування (дитину не водять до лікаря);

– за дитиною не стежать, і вона залишена напризволяще;

– дитину наражають на небезпеку;

– дитини уникають інші діти;

– у дитині немає іграшок, книжок, розваг тощо;

– удома холодно, безлад і антисанітарія;

– у дитини немає постільної білизни або постільна білизна драна та брудна;

– нігті у дитини не стрижені і брудні;

– у дитини постійні інфекції, спричинені браком гігієни;

– є інформація про трудову діяльність дитини (особливо молодшого віку);

– дитина жебракує, втікає з дому.

Для педагогічних працівників своєрідними «завітами» мають стати настанови:

1. Уважно вислуховувати дитину.

2. Звірятися з дитиною, чи розуміє дорослий сенс використовуваних дитиною слів, і навпаки.

3. Обговорювати права дитини.

4. Аналізувати на прикладах, що таке «добрі» і «погані» дотики, хто може до неї доторкатися і кому не варто цього дозволяти; кого дитина має право торкатись сама.

5. Пояснювати дитині, що «нехороші» дотики можуть виходити від близьких людей.

6. Навчати дитину говорити «ні» при спробах «нехороших» дотиків.

7. Пояснювати дитині необхідність розповідати дорослим про будь-яких інциденти, які її бентежать і викликають незручність. Переконати в тому, що її ніхто ні в чому не буде звинувачувати.

8.Забезпечення гарного нагляду за дітьми;

9.Ефективні наслідки для тих, хто знущається;

10. Добрі канали спілкування між вчителями та батьками;

11.Надання дітям можливості розвивати хороші навики міжособистісного спілкування;

12. Створення такої соціальної атмосфери підтримки та позитивного ставлення до всіх, у якій агресивність та знущання неприйнятні для більшості.

13. Надання дітям можливості розвивати хороші навики міжособистісного спілкування;

14. Залучати учнів до просвітницько-профілактичних заходів, які базуються:

- на розвитку культури миролюбного і конструктивного вирішення конфліктів;

- співпраці (школярі вчаться навичкам конструктивної взаємодії і побудови довірливих стосунків між собою);

- толерантності (школярі вчаться сприймати і поважати різницю між людьми як наслідок відмінностей у цінностях та поняттях);

- навичках позитивного емоційного прояву себе (школярі навчаються самоконтролю і неагресивному висловленню своїх відчуттів);

- навичках миролюбного налагодження конфліктів (школярі навчаються навичкам вирішення суперечок із врахуванням взаємного інтересу сторін і збереженням дружніх стосунків).

16.Проводити просвітницькі заходи з батьками під час яких розкривати питання психологічного впливу насильства на формування особистості дитини, відповідальності батьків за порушення та ігнорування правами дітей

ОЗНАКИ НАСИЛЬСТВА

Фізичне насильство:

– зміщення суглобів (вивихи), переломи кісток, гематоми, подряпини, садна;

– синці на тих частинах тіла, на яких вони не повинні з’являтися, коли дитина грається (наприклад, на щоках, очах, губах, вухах, сідницях, передпліччях, стегнах, кінчиках пальців тощо);

– рвані рани і переломи в області обличчя, травматична втрата зубів;

– ретинальні крововиливи (у сітківку), відшарування сітківки і переломи орбіти;

– забиті місця на тілі, голові або сідницях, які мають виразні контури предмета (наприклад, пряжки ременя, лозини);

– рани і синці у різних фазах загоєння та/або у різних частинах тіла (наприклад, на спині та грудях одночасно) або незрозумілого походження;

– сліди від укусів людиною;

– незвичні опіки (цигаркою або гарячим посудом).

Сексуальне насильство:

– знання термінології та жаргону, зазвичай не властивих дітям відповідного віку;

– висипи та/або кровотечі в області паху, геніталій;

– захворювання, що передаються статевим шляхом;

– дитяча або підліткова проституція;

– вагітність;

– вчинення сексуальних злочинів;

– сексуальні домагання до дітей, підлітків, дорослих;

– нерозбірлива та/або активна сексуальна поведінка;

– уникнення контактів із ровесниками;

– відсутність догляду за собою;

– боязнь конкретних людей.

Психологічне насильство:

– замкнутість;

– страх, або навпаки, демонстрація повної відсутності страху, ризикована, зухвала поведінка;

– неврівноважена поведінка;

– агресивність, напади люті, схильність до руйнації, нищення та насильства;

– уповільнене мовлення, нездатність до навчання, відсутність знань, відомих дітям відповідного віку (наприклад, невміння читати, писати та рахувати);

– надто висока зрілість та відповідальність порівняно з дітьми цього віку („маленький дорослий”);

– уникання однолітків, бажання спілкуватися та гратися зі значно молодшими дітьми;

– занижена самооцінка;

– тривожність;

– почуття провини;

– швидка стомлюваність, знижена спроможність до концентрації уваги;

– демонстрація страху перед появою батьків та/або необхідністю йти додому; небажання йти додому;

– схильність до “мандрів”, бродяжництва;

– страх перед фізичним контактом;

– депресивні розлади;

– спроби самогубства або самопошкодження;

– вживання алкоголю, наркотиків, токсичних речовин;

– наявність стресопохідних розладів психіки, психосоматичних хвороб;

– насильство по відношенню до слабших: тварин чи інших живих істот.

Економічне насильство, занедбання дитини:

– дитина постійно голодує через нестачу їжі;

– дитина надмірно набирає вагу через неправильне харчування;

– дитина завжди запізнюється до школи;

– дитина завжди пропускає школу;

– дитина носить брудний одяг;

– дитина одягнена не за погодою, не по сезону;

– дитина виглядає втомленою і хворою;

– дитина виглядає занедбаною;

– у дитини неліковані зуби;

– нестача необхідного медичного лікування (дитину не водять до лікаря);

– за дитиною не стежать, і вона залишена напризволяще;

– дитину наражають на небезпеку;

– дитини уникають інші діти;

– у дитині немає іграшок, книжок, розваг тощо;

– удома холодно, безлад і антисанітарія;

– у дитини немає постільної білизни або постільна білизна драна та брудна;

– нігті у дитини не стрижені і брудні;

– у дитини постійні інфекції, спричинені браком гігієни;

– є інформація про трудову діяльність дитини (особливо молодшого віку);

– дитина жебракує, втікає з дому.
Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти та дошкільних навчальних закладах

1. Дорожко І.І., Туріщева Л.В. Методичні рекомендації для психологів і вчителів початкової школи «Азбука творчості»

2. Кудря О. П. Навчальний посібник «Гімнастика для мозку»

3 Авер’янова А.М., Авер’янов В.П. Корекційно-розвивальна тренінгові програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напрямку «Ментальний тренажер»

4. Киричук В.О. Рукопис комп’ютерної програми діагностично-проектувального

комплексу − сервіс «Універсал- онлайн»

5. Смотрін В.О., Киричук В.О. «Персонал 9.27» «Універсал 3.44»

6. Черниш О.С. Програма «Розвиток творчої обдарованості учнів сучасної школи шляхом формування навичок емоційно-вольової саморегуляції»

7 Найдьонова Л.А., Череповська Н.І., Вознесенська О.Л., Чаплінська Ю.С., Бондаренко Н.Л., Дятел Н.Л., Обухова Н.О. Програма медіа освітнього курсу за вибором для учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти «МЕДІАКУЛЬТУРА»

8. Кравець Світлана, Романкова Лілія. Програма з позашкільної освіти дослідно – експериментального напряму «Психологія»

9. Руденко Т., Каплуненко Я., Вертинська О., Романцова Т. Компютерна програма

«Компютеризований профорієнтаційний комплекс тестування «ПРОФОРІЄНТАТОР UA»

10. Центр «Розвиток КСВ» Воропай О.В., Деркач Т.Л., Саприкіна М.А. КУРС ЗАНЯТЬ «БЕСІДИ ПРО КАР’ЄРУ».

Кол-во просмотров: 0

Комментарии

Для вчителів біології

http://bio.1september.ru/urok/

Для біологів всі матеріали на основі яких був створений сайт були опубліковані в журналі «Біологія»

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=25&oll.ob_no_to=

Каталог ресурсів по біології

Для математиків

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com
Для математиків
Професійне спілкування вчителів математики, обмін досдідом
www.methmath.chat.ru

викладання математики з використанням інформаційних технологій.

http://www.matem.vn.ua/culk.phpвчитель математики
http://www.formula.co.ua/pedagogics.php

Математичні розваги (завдання для початкових класів) Мета: виховувати у дітей зацікавленість до математичних завдань, зацікавити їх дотепними іграми...

http://www.exponenta.ru/

Журнал "ExponentaPro. Математика в приложениях"

http://www.volsu.ru/BIBL/School/saity_inf.html

Ресурси з математики та інформатики

www.zaba.ru

Олімпіади з математики та задачі для школярів

http://www.school.edu.ru/catalog.asp

Каталог ресурсів з математики

http://mschool.kubsu.ru/uik/linfun/index.htm

ігри з математики

http://math.child.ru/

Планета «Математика»

http://mathgames.mccme.ru/

Математичні ігри

Українська мова та література

http://www.uroki.net/docukr.htm

для вчителів української мови

http://ukrmetod.at.ua/

Сайт вчителів української мови та літератури, cвітової літератури

http://ridnamova.ck.ua

Вчителю української мови та літератури

http://mova.kreschatic.kiev.ua/

Уроки державної мови: правопис, переклад, граматика.

http://www.library.kherson.ua/young/tavrica/taurica_lks.htm

серія біобібліографічних матерілів "Літературнo-краєзнавчі студії": Б.Грінченко, Дніпрова Чайка, М.Василенко та інш.

Фізика
http://www.fizika.net.ua/

для вчителів фізики

http://www.gomulina.orc.ru/

віртуальний методичний кабінет вчителя фізики та астрономії. Методика викладання, олімпіади, а також Інтернет - ресурси з астрономії.

www.fizika.ru

учбові матеріали з фізики для учнів та викладачів

http://physic.com.ua/

Фізика: для вчителя і учня

http://www.gomulina.orc.ru/

віртуальний методичний кабінет вчителя фізики та астрономії. Методика викладання, олімпіади, а також інтернет - ресурси з астрономії

http://www.curator.ru/physics

Інтернет - ресурси з фізики

http://physics.nad.ru/physics.htm

Анімація фізичних процесів

http://www.phizik.cjb.net/

Підготовка учнів до екзаменів з фізики

http://www.irnet.ru/olezhka2/prosvet/wnuclear/wnuclear.shtml

Ядерна фізика та будова Сонця

http://www.school.edu.ru/catalog.asp

Каталог ресурсів з фізики

http://www.edu.delfa.net:8101/

КабінетфізикиУніверситетапедагогічноїмайстерності

Хімія
http://chemists.at.ua/для вчителів хімії
http://gplider.at.ua/dir/12

Для вчителів хімії (сайт Гуляйпільського колегіуму «Лідер»)

http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm

Підручник з органічної хімії

http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html

Підручник з хімії

http://school-sector.relarn.ru/web_quests/Chemistry_Quest/index.html

Web-квест з хімії

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=24&oll.ob_no_to=

Каталог ресурсів з хімії

http://alhimik.ru/abitur/abit3.htmlАлхімік
Історія
http://direktor.at.ua/_dr/1/01595015.jpgДля істориків
http://izbornyk.org.ua/

літописи історії України

www.mignews.com.uaновини з України

http://uchitell.ucoz.ru/

сайт призначений для вчителів історії та права

www.doba.lviv.ua

сайт Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін

www.litopys.kiev.ua

літописи історії України

www.lawlibrary.ru

сайт Юридичної наукової бібліотеки.

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6&oll.ob_no_to=

Каталог ресурсів з історії

Географія
http://geo-teacher.at.ua/

Справжня швидка методична допомога для вчителя географії чи студента - географа.

http://world.freeglobus.com

теорія та нові підходи до вивчення географії

http://worlds.ru/

Сайт містить відомостіпро різні країни

http://www.countries.ru/

Країни світу

Інформатика та технологія

http://informatic.org.ua/

Для вчителів інформатики

http://oles.at.ua/

Для вчителів інформатики

http://informatic.org.ua/forum/13-722-1

форум інформатиків України

http://teachlab.ucoz.ua/

Творча лабораторія вчителя інформатики

http://www.vasromanter.narod.ru/

Сайт для вчителів інформатики, учнів та батьків, яким потрібна допомога в світі інформаційно-комунікаційних технологій

http://www.dlab.kiev.ua

вчитися ніколи не пізно, шановні викладачі! Переконайтесь в цьому на сайті Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем.

http://www.osp.ru/school/

Міністерство освіти і науки України Інформаційні технології. Світ ПК. Компьютер у школі

http://www.school.edu.ru/catalog.asp

Каталог посилань з інформатики

http://trudovik45.ucoz.ru/

До вашої уваги пропонуємо персональний сайт вчителя технології.

http://www.domovodstvo.fatal.ru/

Все для вчителя технології

http://www.trudovik.narod.ru/

Відкритий освітній проект вчителя технології

http://elhovka.narod.ru/html/techno.htmнгл

Документація для вчителя технології

Російська мова

http://www.rusword.com.ua/

„Мир слова русского” Сайт присвячений слову російському – російській філології у всіх її іпостасях.

http://www.iro.yar.ru:8100/resource/distant/russian_language/praktik/st2_tr.htm

реалізація принципів розвивальногонавчання Л.В. Занкова на уроках російської мови у середній школі

Астрономія, зоологія

http://astro.physfac.bspu.secna.ru/project

Астрономія для школярів

http://www.zooclub.ru/

зооклуб (все про тварин)

http://plife.chat.ru/index.htm

енциклопедіядивовижнихфактівпро тваринний світ

Англійська мова

http://www.english.language.ru/

Англійська мова.ru

http://www.efl.ru/links/exercises/

Посилання на ресурси, для тих хто вивчає англійську мову

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=794&oll.ob_no_to=

Каталог ресурсів з англійської мови

http://englishtips.org/

Тут ви знайдете будь-якийпідручник з англійської мови,різноманітні довідники, книги для читання иаудирування, посібники з колекціями ігр, кросвордів, загадок, тематичих вправ та ін.

busyteacher.org

Різноманітні таблиці, схеми в цілому,матеріал який охоплює всі процеси,використовуваний нами внавчальному процесі:вивченняграмматики, лексики, аудирування,тренування письмової та розмовної мови.

http://www.britishcouncil.org/ru/russia-english-teaching-online-resources.htm

online ресурси для вчителів, а також навчальні матеріали, статті, публикації ведучих авторів.

http://www.britishcouncil.org/learning-teaching.htmenglishteachers.ru.

ресурс на англійській, а також плани уроків та завдання навідпрацьовування всіх видів мовної діяльності.

esl-library.comи bbc.co.uk.

Необмежена кількість вже готових для друку уроків, завдань, карток ви знайдете на сайті. Матеріали тут завжди оновлюються та поповнюються.

Фізична культура, трудове навчання, креслення, образотворче мистецтво

http://samosvl.chat.ru/sport.htm

досвід російських колег з фізичного виховання школярів

http://www.ftrainer.ru/

сайт вчителя фізкультури

http://tehnologiya.narod.ru/

Кулинарія, рукоділля, інтер'єр, квіти,етикет, шкіра та багато ін.

http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/

Для любителів майструвати та професіаналів

http://edu.ascon.ru/

Тут вас навчать працювати зпрограмою для створювання креслення

http://rusgraf.ru/graf1/

Багато цікавого для вчителів образотворчого мистецтва

Для вчителів початкових класів

http://elena13.ucoz.ru

Для вчителів, батьків та учнів початкових класів

http://22071957milena.ucoz.ru

Для вчителів початкових класів

http://mykids.ucoz.ru

Для вчителів початкових класів

http://www.cl.ru/education/lib/data/r00122.htm

розвиваючі творчі ігри для молодших школярів

http://www.library.kherson.ua/activities/lib_net_activities.htm

сценарії свят календарного циклу із видавничої серії "Бібліотечний місяцелік"

http://perezvin.at.ua/dir

Для вчителів початкової школи

http://method.samara.rcde.ru

Сховище методичних матеріалівСамарського регіонального центру дистанційної освіти –матеріали для методичної підтримкивчителів початкових класів з математики, читання, російської мови,навколишнього світу, музичного виховання, технології, риторики,авторські програми, поурочні плани.

Організаторам дозвілля

http://www.library.kherson.ua/activities/lib_net_activities.htm

сценарії шкільних свят, бібліотечних акцій

http://www.allbest.ru/

тестування он-лайн, електронні бібліотеки

http://days.peoples.ru/

календар знаменних дат і подій. Дні народження видатних людей, історичні події, а також повний календар всього року по днях.

http://www.cl.ru/education/lib/

Сценарии уроков и внеклассных мероприятий

http://www.debryansk.ru/~lpsch/index.htm

Інформаційно-методичний сайт “Вчитель - учень”

http://avnsite.narod.ru/kruk.htm

Просто деякий корисний матеріал

http://lolmolod.narod.ru/g_sbor/

Сценарії ігор та конкурсів

http://www.cl.ru/education/lib/data/r00065.htmВікторини
http://schoollessons.narod.ru/

Позакласні заходи до улюбленого свята

Друга вища освіта

http://www.academy.kiev.ua/

Українська Академія державного управління при Президентові України

http://www.nam.kiev.ua/

Національна Академія управління