Історія школи

Смілянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10, це школа , яка

Ø заснована у 1907 році;
Ø директор школи: Бондаренко Тетяна Володимирівна;
Ø заступники з навчально-виховної роботи: Радіонова О. О, Заскалета В.І.;
Ø кількість учнів – 546;
Ø адреса: 20704, Черкаська область,
м. Сміла, вул. Лобачевского 2
Ø телефон: 04733 – 3 – 62 – 09.
У школі працює 49 учителів, із них:
- 26 мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”;
- 10 – “спеціаліст першої категорії”;
- 7 – “спеціаліст другої категорії”;
- 6 – спеціалісти;
- 7 – вчителів-методистів;
- 8 мають педагогічне звання “старший вчитель”;
- 7 – “відмінників освіти України”
- 10 осіб нагороджені Почесними грамотами МОН України .
Школа працює над проблемою “ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ, РІВНЯ ВИХОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ, ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ
ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ»

У школі обладнано 23 навчальні кабінети. До послуг учнів спортивний зал, бібліотека, шкільна їдальня, медичний та маніпуляційний кабінети, 2 майстерні. Обладнано комп’ютерний клас, де проводять уроки вчителі різних предметів. Усі вчителі володіють методикою використання інформаційних технологій.
Для задоволення освітніх запитів дітей та учнівської молоді в школі функціонує 14 гуртків (183 учні) і 29 гуртків на громадських засадах (365 учнів).
Смілянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 реалізує концепціюШколи практичної діяльності.

Метою Школи практичної діяльності є створення умов для здійснення практичної діяльності учнями школи, спрямованої на перетворення світу та вироблення у школярів навичок критичного мислення, формування у них високих моральних якостей життєтворчої особистості громадянина України.
Місія Школи практичної діяльності – виховання громадян України, які мають активну життєву позицію та у яких сформовані усталені оптимістичні погляди на життя.
Кредо Школи: «Досвід всьому вчитель!»
Пріоритети школи:
– Найдорожча цінність – людське життя;
– Якісна освіта – сяйво людського життя;
– Найбільше багатство – багатство людських стосунків;
– Найвища краса – краса людських взаємин.
Основні завдання Школи практичної діяльності
– різнобічний розвиток індивідуальності дитини;
– створення умов для реалізації творчих здібностей;
– забезпечення фундаментальної пропедевтичної освітньої підготовки;
– якісне профільне навчання;
– залучення учнів до дослідницько-пошукової та наукової діяльності;
– виховання морально і фізично здорового покоління;– створення умов для здобуття загальної освіти відповідно до державних стандартів;
– розвиток природні нахили, здібності, творче мислення;
– навчання будувати відносити з іншими людьми, природою, суспільством і разом з тим творити себе самого;
– озброєння учнів міцними знаннями, вміннями, розвиток творчих здібності учнів;
– здійснення пошуку обдарованих та здібних дітей, організація роботи з ними;
– організація науково-дослідницької роботи учнів.
– оновлення форм, методів, прийомів навчально ­– виховної роботи з учнями, гуманізувати відносини між учнями, вчителями, батьками;
– формування свідомої дисципліни та культури поведінки;
– формування потреби і вміння самовдосконалюватись;
– розвиток самоконтролю і самооцінки власної діяльності.
Модель випускника Школи практичної діяльності
У випускника школи мають були сформовані такі вміння та якості:
- вміння гнучко адаптуватися в життєвих ситуаціях, самостійно здобувати необхідні знання, вміло застосовувати їх на практиці для розв’язання різних проблем, щоб протягом всього життя мати можливість знайти в ньому своє місце;
- здатність самостійно критично мислити, вміти помічати труднощі, які виникають у реальному світі, та шукати шляхи раціонального їх подолання, використовуючи сучасні технології; чітко усвідомлювати, де і яким чином набуті ним знання можуть бути застосовані в оточуючій дійсності; бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити;
- вміння грамотно працювати з інформаційними ресурсами (добирати необхідні для дослідження певної задачі факти, аналізувати їх, висувати гіпотези розв’язання проблем, робити необхідні узагальнення, співставляючи їх з аналогічними або альтернативними варіантами розгляду, встановлювати статистичні закономірності, формулювати аргументовані висновки та на їх основі виявляти та розв’язувати нові проблеми);
- бути комунікабельним, контактним в різних соціальних групах, вміти працювати в команді, запобігати конфліктні ситуації або вміло з них виходити;
- здатність самостійно працювати над розвитком власних моральних якостей, інтелекту, формувати високий культурний рівень.
Кол-во просмотров: 0

Комментарии